Комунальне Некомерційне Підприємство "Тростянецька Міська Лікарня" Тростянецької Міської Ради

Ліцензування

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 Н А К А З

 Київ

21.02.2019                                                                                                                № 430

 

Про ліцензування 

медичної практики 

 

Відповідно  до  статті 6  Закону  України  «Про  ліцензування  видів господарської  діяльності»,  абзацу  тридцять  першого  підпункту 8  пункту 4 Положення  про  Міністерство  охорони  здоров’я  України,  затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 25  березня  2015  року № 267, наказів  Міністерства  охорони  здоров’я  України  від 19  травня  2016  року № 465  «Про  затвердження  складу  Ліцензійної  комісії  МОЗ  України» (зі  змінами)  та  від 31  серпня  2012  року  № 677  «Про  затвердження Положення про Ліцензійну комісію МОЗ України» (зі змінами)

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Видати  ліцензії  на  провадження  господарської  діяльності  з медичної практики 69 здобувачам ліцензій згідно з переліком, що додається.

 

2. Відмовити  у  видачі  ліцензій  на  провадження  господарської діяльності  з медичної  практики  63  здобувачам  ліцензій  згідно  з переліком, що додається.

 

3. Анулювати  ліцензії  на  провадження  господарської  діяльності  з медичної практики 25 ліцензіатів згідно з переліком, що додається.

 

4. Залучити  до  ліцензійних  справ  повідомлення  62  ліцензіатів  про зміни  даних,  зазначених  у  документах,  що  додавалися  до  заяви  про отримання  ліцензії  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної практики, згідно з переліком, що додається.

 

5. Відмовити  в  залученні  до  ліцензійних  справ  повідомлення  14 ліцензіатів  про  зміни  даних,  зазначених  у  документах,  що  додавалися  до заяви  про  отримання  ліцензії  на  провадження  господарської  діяльності  з медичної практики, згідно з переліком, що додається.

 

6. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти  на  заступника Міністра Ілика Р.Р.

 

Підстава: протокол № 7  засідання  Ліцензійної  комісії МОЗ  України від 21 лютого 2019 року.

 

 

В.о. Міністра                                                                                   У. СУПРУН

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

"ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Місцезнаходження: Сумська обл., Тростянецький р-н, м.Тростянець, вул. Нескучанська, буд.7

 

Ідентифікаційний код: 01981508

 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, нестезіологія, бактеріологія, геріатрія, дерматовенерологія, дитяча гінекологія, дитяча неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча психіатрія, дитяча стоматологія, дитяча фтизіатрія, дитяча хірургія, дитячі інфекційні хвороби, дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура,медицина невідкладних станів, наркологія, неврологія, неонатологія, онкологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, підліткова терапія, професійна патологія, психіатрія, рентгенологія, спортивна медицина, стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: акушерська справа, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія), лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани), медична статистика, ортопедична стоматологія, рентгенологія, сестринська справа, сестринська справа (операційна) за місцем провадження діяльності

Сумська обл., Тростянецький р-н, м. Тростянець, вул. Нескучанська, буд.7

Реєстраційне досьє від 14.02.2019 No 1402/33-М